arbtech

ArbTECH - usługi arborystyczne

MISJA

Właściwą pielęgnację drzew wysokich można przeprowadzić przy użyciu technik dostępu linowego. Tylko takie techniki pozwalają na dostęp do wnętrza korony drzewa w celu „przejścia” poszczególnych przewodników, konarów, gałęzi i przeprowadzenia właściwych zabiegów poprawiających kondycję oraz statykę drzewa.


OFERTA


ZABIEGI PIELĘGNACYJNE


1. Cięcia pielęgnacyjne
Polegają na usunięciu wszystkich suchych, martwych oraz chorych gałęzi co ożywia drzewo, niweluje niebezpieczeństwo oraz wpływa na estetykę.

2. Cięcia korygujące
Polegają na usunięciu wszystkich tych gałęzi, które krzyżują się ze sobą lub rosną w kierunku pnia. Zabieg ten odciąża drzewo oraz ułatwia mu asymilację (fotosyntezę).

3. Cięcia formujące
To cięcia z zakresu estetyki, nadają drzewu określony kształt, dotyczą drzew do 10 roku życia, lub starszych wcześniej formowanych.

4. Cięcia weteranizujące
To cięcia imitujące naturalne wyłamanie, tego typu cięcia stosuje się przy starych drzewach, najczęściej pomnikach przyrody lub na życzenie klienta. Stare drzewa nie mają już takiej siły aby kalusować rany, zastosowanie takich cięć jest dużo bardziej korzystne pod względem zdrowotnym jak oraz estetycznym.

5. Redukcja korony drzewa
To działania mające na celu odciążenie drzewa. Stosuje się ją także w momentach gdy korona drzewa wchodzi w kolizję np. z domem mieszkalnym lub gdy korona ogranicza dostęp światła (słońca) do okien budynku mieszkalnego.

6. Usuwanie posuszu
To zabieg polegający na usunięciu wszystkich obumarłych gałęzi.

7. Usuwanie jemioły
To zabieg polegający na usuwaniu jemioły.

8. Montaż wiązań elastycznych lub statycznych
To usługa polegająca na montowaniu systemów lin podtrzymujących konary w koronie drzewa. Taki zabieg wykonuje się w momencie gdy istnieje ryzyko rozerwania lub wyłamania drzewa.

Wycinka drzew

Wycinka drzew metodą tradycyjną oraz sekcyjną

Usługa wycięcia drzewa w zależności od możliwości wykonywana jest się po przez obalenie całego drzewa lub w sytuacji braku wystarczającego miejsca wykonuje się wycinkę metodą sekcyjną. Wycinka sekcyjna polega na wycinaniu od góry fragmentów korony a następnie pnia drzewa.

W razie konieczności wycinane sekcje drzewa opuszczane są z wykorzystaniem technik linowych.